Kuntouttava työtoiminta

”Vantaan A-killan mukavan ilmapiirin avulla valmiudet omaan työssä jaksamiseen ja vuorovaikutukseen kasvavat. Osallistumisen myötä elämänhallinta ja -suunnittelu sekä työtaidot paranevat, minäkuva selkeytyy”

(Kuntouttavan työtoiminnan visio 25.3.2015)

Kuntouttava työtoiminta on Vantaan kaupungin järjestämää lakisääteistä toimintaa. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001). Vantaan A-Kilta ry järjestää kuntouttavaa työtoimintaa ostopalveluna Vantaan kaupungille.

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aina aktivointisuunnitelman kautta. Asiakas, Vantaan kaupungin edustaja sekä työ- ja elinkeinotoimiston edustaja laativat yhteistyössä aktivointisuunnitelman. Siinä määritellään keinot asiakkaan etenemiseksi kohti työelämää.

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on

  • vahvistaa pitkään työttömänä olleiden elämänhallintaa ja työvalmiuksia
  • parantaa edellytyksiä osallistua muihin aktiivitoimenpiteisiin sekä kohti työelämää.

Työtehtävät suunnitellaan ja sovitaan jokaisen asiakkaan kanssa yksilöllisesti.

Kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä ovat:

  • siistiminen
  • viherkasvien- ja puutarhanhoito
  • puutyöt mm. huonekalujen kunnostus
  • kiinteistön kunnossapito ja remontointi
  • polkupyörien kunnostus
  • keittiötehtävät (edellyttää hygieniapassia)
  • käsityöt ja askartelu

 

Kuntouttava työtoiminta:

Vastaava ohjaaja / Yksilövalmentaja

Hanna Pusa-Pouramo, puh. 045 358 9007,  hanna.pusa-pouramo@vantaan-a-kilta.fi

Työvalmentaja

Kirsi Kivimäki, puh. 045 319 0555, tyovalmentaja@vantaan-a-kilta.fi

kuntouttava_tyotoiminta