Vantaan A-kilta ry

”Päihteettömiä päiviä jo vuodesta 1976”

Vantaan A-kilta on päihdetoipujien perustama yhteisö. A-killan toiminta tähtää päihteistä vapaaseen elämäntapaan. Killan perustehtävä on tarjota mahdollisuus oman tai läheisen päihdeongelman itsehoitoon vertaistuen avulla.  Omien kokemusten jakaminen samanhenkisten ja samanlaisten kokemusten omaavien ihmisten kanssa on toimiva keino oman elämän hallinnassa.

A-Kilta tarjoaa mahdollisuuden aktiiviseen toimintaan, joka on päihteetöntä ja vapaaehtoista. A-killan päivittäisessä toiminnassa korostuvat ryhmä- ja retkitoiminta, yhteisöllisyys sekä pyrkimys aktiiviseen ja päihteettömään elämäntapaan.

A-kiltalaista toipumiskulttuuria ohjaavat yhteiset arvot:

  • päihteettömyys
  • toiminnallisuus
  • vapaaehtoisuus
  • kokemuksellisuus
  • yhteistoiminta ja
  • yhteisöllisyys

 

Kuvagalleria